آرزویم برایت این است:
در میان مردمی که می دوند برای "زنده بودن"
آرام قدم برداری برای"زندگی کردن"
به کسی اعتماد کن که بتواند سه چیز در تورا تشخیص دهد .
اندوه پنهان شده در لبخندت را
عشق پنهان شده در عصبانیتت را
و معنای حقیقی در سکوتت را.


تاريخ : چهارشنبه دوم اسفند 1391 | 7:46 | نویسنده : ☆❤βάЯάη❤☆ |
بی تو پیمودن شب ها شدنی نیست
شبهای پر از درد فردا شدنی نیست
گفتم که برایت بفرستم دل خود را
افسوس که چون نامه ی دلم تاشدنی نیست


 تاريخ : جمعه بیستم بهمن 1391 | 10:58 | نویسنده : ☆❤βάЯάη❤☆ |


تاريخ : دوشنبه شانزدهم بهمن 1391 | 10:26 | نویسنده : ☆❤βάЯάη❤☆ |

قدبما... تا کسی مجبور نبود دروغ نمیگفت ! الان تا کسی مجبور نباشه راست نمیگه.تاريخ : دوشنبه شانزدهم بهمن 1391 | 9:50 | نویسنده : ☆❤βάЯάη❤☆ |

.دختری به کورش کبیر گفت:من عاشق شماهستم.کورش گفت:لیاقت توبرادرمن است که ازمن زیبا تراست وپشت سرتوایستاده است.دختربرگشت وکسی راپشت سرخودندید.کورش به اوگفت اگرعاشق من بودی پشت سرت رانگاه نمیکردیتاريخ : پنجشنبه پنجم بهمن 1391 | 17:49 | نویسنده : ☆❤βάЯάη❤☆ |

.قصه ازاونجا شروع شد که خیلی عصبانی بودگفت اگه دوسم داری بهم ثابت کن گفتم چه جوری گفت رگتو بزن،گفتم مرگ وزندگی دست خداست گفت پس دوسم نداری تیغ و برداشتم ورگم و زدم وقتی كه داشتم توآغوش گرمش جون میدادم آروم زیرلب گفت اگه دوسم داشتی تنهام نمیذاشتیتاريخ : پنجشنبه پنجم بهمن 1391 | 17:48 | نویسنده : ☆❤βάЯάη❤☆ |

میرسد روزی که بی هم میشویم،یک به یک از جمع هم کم میشویم، میرسد روزی که ما در خاطرات، موجب خندیدن و غم میشویم، گاه گاهی یاد ما کن ای رفیق میرسد روزی که بی هم میشویمتاريخ : پنجشنبه پنجم بهمن 1391 | 17:46 | نویسنده : ☆❤βάЯάη❤☆ |

دلم گرفته ازادمایی که میگن دوست دارم اما معنی شونمی دونن. ازادمایی که میخوان مال اوناباشی اما خودشون مال تونیستن. ازاونایی که زیربارون برات می میرن ووقتی افتاب میشه همه چیز یادشون میرهتاريخ : پنجشنبه پنجم بهمن 1391 | 17:43 | نویسنده : ☆❤βάЯάη❤☆ |

داره:

روز مرگم هرکه شیون کنداز دور وبرم دور کنید، همه را مست وخراب از می انگورکنید، برمزارم مگذاریدبیایدواعظ، پیرمیخانه بخواند غزلی ازحافظ، جای تلقین به بالای سرم دف بزنید،شاهدی رقص کندجمله شماکف بزنید،روزمرگم وسط سینه من چاک زنید،اندرون دل من یک قلم تاک زنید،روی قبرم بنویسیدوفادار برفت، آن جگرسوخته خسته از این داربرفتتاريخ : پنجشنبه پنجم بهمن 1391 | 17:41 | نویسنده : ☆❤βάЯάη❤☆ |

برای عشق گریه کن اما کسی را به خاطرعشق به گریه نيانداز باعشق بازی کن اما هرگز کسی را با عشق بازی ندهتاريخ : پنجشنبه پنجم بهمن 1391 | 17:39 | نویسنده : ☆❤βάЯάη❤☆ |

.چه كسى ميگويد:كه گرانى شده است

دوره ارزانيست!

دل ربودن ارزان

دل شكستن ارزان!

دوستى ارزان است!

دشمنىها ارزان

چه شرافت ارزان!

تن عريان ارزان

آبرو قيمت يك تكه نان

و دروغ از همه چيز ارزانتر

قيمت عشق چقدر كم شده است، كمتر از آب روان  

و چه تخفيف بزرگى خورده، قيمت هر انسانتاريخ : پنجشنبه پنجم بهمن 1391 | 17:37 | نویسنده : ☆❤βάЯάη❤☆ |

ما شقايق هاى باران خورده ايم ، سيلى ناحق فراوان خورده ايم ، ساقه احساسمان خشكيده است، زخم ها از تيغ و طوفان خورده ايم ، تا چه بوده تا كنون تقصيرمان ، تا چه باشد بعد از اين تقديرمانتاريخ : پنجشنبه پنجم بهمن 1391 | 17:35 | نویسنده : ☆❤βάЯάη❤☆ |

دلم را هيچكس باور نداشت/هيچكس كاري به كار من نداشت/بنويسيد بعد مرگم روي سنگ/با خطوطي نرم وزيبا وقشنگ/او كه خوابيده است در اين گور/بودنش را هيچكس باورنكردتاريخ : پنجشنبه پنجم بهمن 1391 | 17:32 | نویسنده : ☆❤βάЯάη❤☆ |

يه روز يه دل تصميم ميگيره كه سنگ بشه تا ديگه عاشق نشه،ميره قاطي سنگها ولي اونجا هم براي هميشه عاشق يه سنگ ميشهتاريخ : پنجشنبه پنجم بهمن 1391 | 17:30 | نویسنده : ☆❤βάЯάη❤☆ |

دوباره دلم واسه غربت چشمات تنگه

دوباره این دل دیونه واست دل تنگه

فقط ازتوخوندن ستاره ترانه هام

اسم توبرای من قشنگ ترین آهنگه

بی تویک پرنده ی اسیربی پروازم

باتوامامیرسم به قله ی آوازمتاريخ : پنجشنبه پنجم بهمن 1391 | 17:27 | نویسنده : ☆❤βάЯάη❤☆ |

ماه من غصه نخورزندگی بی غم نمیشه

اونی که غصه نداشته باشه آدم نمیشه

ماه من غصه نخورخیلی هاتنهان مثل تو

خیلی هابازخمای زندگی آشنان مثل تو

ماه من غصه نخوردنیاروبسپربه خدا

هردومون دعاکنیم توهم جدا،منم جداتاريخ : پنجشنبه پنجم بهمن 1391 | 17:24 | نویسنده : ☆❤βάЯάη❤☆ |
مي دانم چرا اين گونه هست؟ وقتي نگاه عاشق کسي به توست مي بيني اما،دلت بسته به مهر ديگري است. بي اعتنا مي گذري وعاشقانه به کسي مي نگري... که دلش پيش تو نيستتاريخ : چهارشنبه چهارم بهمن 1391 | 23:5 | نویسنده : ☆❤βάЯάη❤☆ |
سلامتی بچه های قدیم که بازغال واسه خودشون سیبیل میزاشتن تاشبیه باباهاشون بشن.نه بچهای الان که ابروهاشون برمیدارن تاشبیه مادراشون بشن

تاريخ : چهارشنبه چهارم بهمن 1391 | 23:2 | نویسنده : ☆❤βάЯάη❤☆ |
دختری به کورش کبیر گفت:من عاشق شماهستم.کورش گفت:لیاقت توبرادرمن است که ازمن زیبا تراست وپشت سرتوایستاده است.دختربرگشت وکسی راپشت سرخودندید.کورش به اوگفت اگرعاشق من بودی پشت سرت رانگاه نمیکردی

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه چهارم بهمن 1391 | 22:58 | نویسنده : ☆❤βάЯάη❤☆ |
خدایا تو خودت گذاشتیش سره راهم پس چرا ازم گرفتیش.....  
تاريخ : جمعه چهارم بهمن 1392 | 15:29 | نویسنده : ☆❤βάЯάη❤☆ |

میرسد روزی که بی هم میشویم،یک به یک از جمع هم کم میشویم، میرسد روزی که ما در خاطرات، موجب خندیدن و غم میشویم، گاه گاهی یاد ما کن ای رفیق میرسد روزی که بی هم میشویمتاريخ : پنجشنبه پنجم بهمن 1391 | 17:44 | نویسنده : ☆❤βάЯάη❤☆ |
دلم را هيچكس باور نداشت/هيچكس كاري به كار من نداشت/بنويسيد بعد مرگم روي سنگ/با خطوطي نرم وزيبا وقشنگ/او كه خوابيده است در اين گور/بودنش را هيچكس باورنكرد

تاريخ : چهارشنبه چهارم بهمن 1391 | 22:54 | نویسنده : ☆❤βάЯάη❤☆ |